GUIDE TIL TINGLYSNING AF ÆGTEPAGT

I denne guide viser vi trin-for-trin, hvordan man tinglyser sin ægtepagt i det digitale tinglysningssystem. Man skal afsætte god tid af til opgaven, da det kan være en omfattende proces, hvis man ikke har prøvet det før.

GUIDE TIL TINGLYSNING AF ÆGTEPAGT

Guide til tinglysning af din ægtepagt om særeje:

#1: Opret ægtepagt

 • Opret din ægtepagt hos Legal Doc.

#2: Start tinglysningen

 • Dette trin (trin 2) består af 7 undertrin:
  • Vælg ”Tinglysning mv.” og log ind med dit NemID
  • Vælg herefter ”Ny anmeldelse”
   •  
    • Indtast først cpr-nummer og fulde navn på den ene ægtefælle og klik på ”Søg”
    • Indtast herefter cpr-nummer og fulde navn på den anden ægtefælle og klik på ”Søg”
  • Indtast nu oplysninger om den, der skal foretage anmeldelsen og dermed den, der skal modtage tinglysningssvaret – det kan f.eks. være én af ægtefællerne. Klik herefter på ”Næste”
  • Vælg ”Virksomheder/Personer” og udfyld oplysninger på de personer, som tinglysningen vedrører – det vil sige ægtefællerne
  • Kontroller nu, om begge ægtefællers oplysninger fremgår under ”Valgte personer/virksomheder”. Hvis ja, så klik på ”Næste”
  • Nu skal man vælge kategoritype og dokumenttype. Under ”Kategoritype” vælger du ”Andet”, og under ”Dokumenttype” vælger du ”Tinglysning Ægtepagt”. Klik herefter på ”Næste

#3: Tinglysning af ægtepagten

Nu har samtlige sider overskriften ”Tinglysninger Ægtepagt”, hvilket har det formål, at du skal give oplysninger om ægtepagten:

 • Dette trin består af 6 undertrin:
  • Formueordning: Den første side har underoverskriften ”Formueordning”. Her skal du angive oplysninger om tre forhold:
   • Vælg mellem kombinationssæreje, skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje – vælg den særejeform, du har oprettet hos Legal Doc eller en anden udbyder
   • Angiv ”Dato for afgørelse”, hvilket er den dato, hvor ægtepagten er underskrevet
   • Klik på ”Tilføj/ret” og klik så på ”Næste”
  • Fritekst/Fraser og Formueordning: Nu kommer du ind på en side med to underoverskrifter; den ene er ”Fritekst/Fraser” og den anden ”Formueordning”. Her skal du fortage fire ting:
   • Under ”Overskrift” angiver du ”Ægtepagt om fuldstændigt særeje” eller ”Ægtepagt om kombinationssæreje” – overskriften skal afspejle den særejeform, man har oprettet enten hos Legal Doc eller en anden udbyder
   • Under ”Afsnit” indsætter du hele teksten fra ægtepagten, bortset fra de sidste fire cifre i cpr-numre, som skal erstattes med XXXX
   • Klik på ”Gem og tilføje egne fraser”
   • Klik på ”Tilbage”
  • Erklæringer: Nu kommer du ind på en side med underoverskriften ”Erklæringer”. Her skal du lade alle felter stå tomme og klikke på ”Næste”
  • Beregnet tinglysningsafgift: Næste side har underoverskriften ”Beregnet tinglysningsafgift”. Tinglysningsafgift bliver autogenereret, hvilket gerne skulle være 1.750 kr. (2020-niveau). Klik på ”Næste”
  • Andre roller: Næste side har underoverskriften ”Andre roller”. Her skal du blot dobbelttjekke, om begge ægtefællers navn fremgår foran fanen ”Disponent”. Hvis ja, så klikker du på ”Næste”
  • Underskriftsmetode: Nu har siden underoverskriften ”Underskriftsmetode”. Du skal markere i begge felter under fanen ”Underskriftmappe”. Herefter klikker du på næste

#4: Anmeldelsen til underskriftsmappen

Næste side har nu overskriften ”Anmeldelse er sendt til underskriftmappen”. Dette betyder blot, at din anmeldelse (ægtepagt) er sendt til den såkaldte underskriftsmappe, og at anmeldelsen (ægtepagten) skal underskrives digitalt af begge ægtefæller. Klik således på ”Gå til Underskriv dokument”

#5: Underskrift i Underskriftsmappen

Næste side har overskriften ”Underskriftmappen”. Det betyder, at ægtepagten ligger klar til ægtefællernes digitale underskrift i den såkaldte Underskriftsmappe

 • Dette trin består af 2 undertrin:
  • Den første ægtefælle: Først skal den ene ægtefælle, der allerede er logget ind, og som foretager anmeldelse, underskrive, hvilket skal gøres på følgende måde:
   • Klik på ikonet ”Underskriv”
   • Underskriv med NemID
   • Log ud af tinglysningssystemet
  • Den anden ægtefælle: Nu skal den anden ægtefælle underskrive, hvilket skal gøres på følgende måde:
   • Den anden ægtefælle logger ind på tinglysningsrettens hjemmeside på tinglysning.dk
   • Vælg ”Tinglysning mv.” og log ind med NemID
   • Vælg ”Dokumenter, der kan underskrives”
   • Klik på ikonet ”Underskriv”
   • Underskriv med NemID
   • Log ud af tinglysningssystemet

NB: Ægtefællerne modtager nu en bekræftelse på, at underskriften er blevet godkendt.

#6: Anmeldelsen efter underskrift

Ægtepagten er underskrevet, og nu skal den anmeldes, hvilken skal gøres på følgende måde:

 1. Anmelderen, det vil sige formentligt den ægtefælle, der har startet tinglysningen i tinglysningssystemet, skal nu ind gå på tinglysningsrettens hjemmeside på tinglysning.dk
  1. Vælg ”Dokumenter, der kan anmeldes” og log ind med NemID
  1. Klik på ikonet ”Anmeld” nederst til høje i skærmen

Dette trin består dermed af 3 undertrin:

NB: Ægtepagten er nu anmeldt, og klar til godkendelse i næste trin.

#7: Godkendelsen efter anmeldelsen

Nu skal man kontrollere, om indholdet af ægtepagten ser ud, som det skal, ligesom man skal sikre sig, at begge ægtefæller har underskrevet ægtepagten med deres NemID. Hvis alt ser ud, som det skal, så klik på ”Anmeld”, hvorefter anmelderen bekræfter anmeldelsen med sit NemID.

#8: Tinglysningsafgiften og tinglysningen

Nu til sidst skal tinglysningsafgiften betales, og anmeldelsen skal sendes til tinglysning: 

 1. Klik på ”Betal” og indtast kreditoplysninger
  1. Du kan nu se en bekræftelse på, at betalingen er godkendt
  1. Du skal klikke på ”Send anmeldelsen til tinglysning”

#9: Bekræftelse

Anmeldelsen af tinglysningen er nu afsluttet, og anmelderen modtager en bekræftelse på, at tinglysningen er afsendt. Det kan tage op til tre uger, før tinglysningen er færdigbehandlet. Når tinglysningsretten har færdigbehandlet sagen, får anmelderen en mail med notifikation herom.

Kom I gang
Hør mere om os

Hvordan fungerer Legal Doc?

I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkel

Tilfredshedsgaranti
- eller pengene tilbage
Personlig service
- af uddannede jurister

Omtale og annoncer

E-pressen
Folketidende
NetJurist
Erhverv

Rådgivning

Vi hjælper med at skabe overblik over din situation med en gratis rådgivningssamtale.

Udbud. Kontrakter. Erstatning. Selskaber.

Udbud
Fokus på udbudsprocessen og meget mere.
Erstatning
Vi undersøger erstatningsgrundlaget.
Kontrakter
Vi hjælper med alle typer kontrakter.
Selskaber
Vi bistår med administration af dit selskab.
Billigere end advokaten

Kvalitet og målrettet ydelser

- uden at det skal koste spidsen af en jetjager.

Traditionelt

Advokaten

For personal projects

100% digitalt
Fortrydelsesret
Dyrt
Vores platform

Legal Doc

Tilfredshedsgaranti

100% digitalt
Fotrydelsesret
Dyrt