PENSIONSRETTIGHEDER OG SKILSMISSE

Hvad gælder for pensionsrettigheder ved skilsmisse? Og kan disse rettigheder gøres til særeje, så de ikke skal deles ved en skilsmisse? Blive klogere på emnet, så du kan være bedre klædt på til at vurdere, om du bør have en ægtepagt, hvor der er taget højde for pensionsrettigheder ved skilsmisse.

PENSIONSRETTIGHEDER OG SKILSMISSE

#1: HVIS PENSIONEN IKKE ER UDBETALT VED SKILLESMISSEN?

Udgangspunkter er, at pensionsrettigheder ikke skal deles, hvis man bliver skilt, medmindre det er ”urimelige” pensionsrettigheder, eller hvis der er oprettet en ægtepagt.

Du kan læse mere om regler for ægtepagt, pension og skilsmisse, herunder hvordan en ægtepagt kan gøre en forskel i forhold til pensionsrettigheder i afsnit 3.

For så vidt angår forskellen mellem rimelige og urimelige pensioner, bemærker vi, at det vil være en konkret vurdering, om en pension er rimelig – en vurdering, der skal tages af skifteretten. En pensionsrettighed vil typisk være rimelig, hvis den svarer til andre pensioner for personer med lignende uddannelse, job mv.

Hvis en pensionsrettighed er rimelig, beholder parterne i ægteskabet hver deres pension ved skilsmisse, uanset om det er kapitalpension, ratepension eller andre livsbetingede ydelser (livrentepensioner), herunder arbejdsmarkedspensioner eller individuelle pensioner.

#2: HVIS PENSIONEN ER UDBETALT VED SKILLESMISSEN?

Er kapitalpensionen udbetalt, men ikke forbrugt, er reglen, at den heller ikke skal deles. 

Ratepensioner og andre livsbetingede ydelser, der er udbetalt, men ikke forbrugt, skal derimod deles med den anden ægtefælle ved skilsmissen. 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal også deles ved skilsmisse, men personskadeerstatning skal derimod ikke deles, uanset om den er blevet udbetalt.

Du kan læse mere om regler for ægtepagt, pension og skilsmisse, herunder hvordan en ægtepagt kan gøre en forskel i forhold til pensionsrettigheder i afsnit 3 nedenfor. 

#3: PENSION, ÆGTEÅAGT OG SKILSMISSE: HVORDAN KAN EN ÆGTEPAGT GØRE EN FORDEL?

Det er ikke alle ægtefæller, der finder, at reglerne om ægtepagt, pension og skilsmisse, er hensigtsmæssige.

Ægtefæller kan dog oprette ægtepagt om særeje, hvis de vil holde urimelige pensionsrettigheder uden for delingen. En pensionsrettighed, der normalt skal deles, fordi den er urimelig, kan dermed beskyttes mod deling, hvis man opretter en ægtepagt om særeje.

Ægtefæller kan også aftale det modsatte, nemlig at pensionsrettigheder, der er rimelige, og som normalt ikke skal deles, alligevel skal deles. I så fald skal parternes i ægteskabet oprette en ægtepagt om deling af pensionsrettigheder.

#4: HVORDAN LAVER MAN ÆGTEPAGT OM DELING AF PENSION?

Uanset om man opretter en ægtepagt, hvor man enten beskytter rimelige pensionsrettigheder mod deling ved skilsmisse, eller sikre sig at der sker en deling af urimelige pensionsrettigheder ved skilsmisse, skal ægtepagten leve op til tre krav før den er juridisk gyldig:

Hos Legal Doc kan man på nuværende tidspunkt ikke oprette en ægtepagt om deling af pensionsrettigheder.

Kom I gang
Hør mere om os

Hvordan fungerer Legal Doc?

I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkel

Tilfredshedsgaranti
- eller pengene tilbage
Personlig service
- af uddannede jurister

Omtale og annoncer

E-pressen
Folketidende
NetJurist
Erhverv

Rådgivning

Vi hjælper med at skabe overblik over din situation med en gratis rådgivningssamtale.

Udbud. Kontrakter. Erstatning. Selskaber.

Udbud
Fokus på udbudsprocessen og meget mere.
Erstatning
Vi undersøger erstatningsgrundlaget.
Kontrakter
Vi hjælper med alle typer kontrakter.
Selskaber
Vi bistår med administration af dit selskab.
Billigere end advokaten

Kvalitet og målrettet ydelser

- uden at det skal koste spidsen af en jetjager.

Traditionelt

Advokaten

For personal projects

100% digitalt
Fortrydelsesret
Dyrt
Vores platform

Legal Doc

Tilfredshedsgaranti

100% digitalt
Fotrydelsesret
Dyrt