Danmarks bedste online platform for juridiske dokumenter

Få styr på dit ARVEAFKALD

OPRET FOR 345 KR.

BOOK GRATIS RÅDGIVNINGSSAMTALE

#1: Hvad er et arveafkald?

Et arveafkald indebærer, at en arving giver afkald på retten til at arve efter en arvelader. Den der giver et arveafkald, fraskriver sig med andre ord retten til at arve.

#2: Arveafkald på forventet arv eller falden arv?

Et arveafkald kan gives enten før eller efter arveladeren går bort.

Et afkald der er givet, før arveladeren er gået bort, hedder også “afkald på forventet arv”. Et afkald, der er givet, efter arveladeren er gået bort, hedder derimod “afkald på falden arv”. Et arveafkald på forventet arv skal gives over for (og accepteres af) arveladeren, mens et arveafkald på falden arv skal gives over for skifteretten, de øvrige arvinger eller evt. en bobestyrer.

Hos Legal Doc kan man kun give arveafkald på forventet arv. Vi opretter således ikke afkald på falden arv, da man i disse tilfælde skal anvende domstolenes blanket, som rekvireres her.

Et arveafkald kan også være personligt eller blankt. Er afkaldet personligt, vil det betyde, at afkaldet kun gælder for arvingen selv og arven vil gå videre til vedkommendes børn eller børnebørn. Er afkaldet derimod blankt, vil det betyde, at arven heller ikke går videre til vedkommendes børn, børnebørn, da afkaldet også gælder for dem.

Et arveafkald er uigenkaldeligt, hvilket indebærer, at afkaldet er således bindende for den, der giver afkaldet. Man kan således ikke fortryde sit valg på et senere tidspunkt, og man bør derfor kun give et arveafkald efter nøje overvejelser.

Afkaldet kan dog efter omstændighederne ændres af afkaldsgiverens kreditorer, hvis afkaldsgiver er insolvent og meddeler afkaldet, efter arveladeren er gået bort. Hvis man således er insolvent, bør man kun give afkald, mens arveladeren stadig er i live, da der eller vil være risiko for, at afkaldet bliver tilsidesat af ens kreditorer.

Netop fordi man som arving fraskriver sig retten til at arve for tid og evighed, bør man alene meddele et arveafkald efter nøje overvejelser og alene i de tilfælde, hvor særlige grunde taler for det.

I følgende tilfælde kan der være gode grunde et arveafkald:

5.1. Arvingen er dybt forgældet

En arving kan være så dybt forgældet, at arven kun hjælper med at afvikle en meget lille del af arvingens samlede gæld. I disse tilfælde kan arvingen have et ønske om, at arven går videre til vedkommendes børn eller andre familiemedlemmer.

Når arveafkaldet er begrundet i arvingens insolvens, er det vigtigt, at afkaldet bliver givet på et tidspunkt, mens arveladeren stadig er i live. Ellers kan kreditorerne få tilsidesat arveafkaldet. Det samme gælder, hvis afkaldet er givet på et tidspunkt, hvor arveladerens død har været nærtstående. Vi anbefaler derfor, at et arveafkald, der er begrundet i arvingens insolvens, gives i rigtig god tid.w

5.2. Arvingen er velhavende

Det hænder også, at en arving er (meget) velhavende og derfor ønsker, at arven (f.eks. efter vedkommendes ægtefælle eller forældre) går videre til vedkommendes børn eller andre familiemedlemmer. I disse tilfælde kan arveafkaldet gives før eller efter arveladeren er gået bort. Dette har bl.a. den fordel, at man undgår den såkaldte “dobbeltboafgift“. Du kan læse mere om dobbeltboafgift nedenfor.

5.3. Afgiftsmæssige forhold

Hensynet til at undgå “dobbeltboafgift“ kan i sig selv tale for, at en arving giver et arveafkald. En arving skal nemlig betale boafgift i henhold til de relevante regler herom. Hvis afkaldet gives f.eks. til fordel for arvingens børn, skal børnene betale dén boafgift, som arvingen skulle have betalt, men børnene sparer på den anden side den senere boafgift mellem den arving, der giver afkaldet, og børnene.

5.4. Arvingen vil “arve” uden om dødsboskiftet

Det hænder også, at en arving gerne vil modtage sin arv uden at være involveret i dødsboskiftet. Det kan f.eks. forekomme, at en arving ikke har en (nær) tilknytning til de øvrige arvinger og af den grund ikke er interesseret i at være en del af dødsboskiftet. Arvingen kan i så fald meddele et arveafkald mod at modtage kontantbetaling af dødsboet, der størrelsesmæssigt svarer til størrelsen af den arv, som den pågældende arving skulle have modtaget ved skifte af boet.

I disse tilfælde kan der være to problemstillinger, som man bør være opmærksom på:

Den ene problemstilling knytter sig til fastlæggelsen af den præcise betaling for arveafkaldet. Det kan være visse udfordringer forbundet med at fastlægge den præcise størrelse af betaling for arveafkaldet.

Den anden problemstilling knytter sig til de afgiftsmæssige aspekter. Den betaling, som man modtager for arveafkaldet, vil være belagt med enten gaveafgift eller indkomstskat. Om der skal betales gaveafgift vil afhænge af, om man falder ind under den afgiftspligtige personkreds. Falder man uden for den afgiftspligtige personkreds, skal man betale indkomstskat af beløbet, man modtager for arvekaldet. I sidstnævnte tilfælde vil et arveafkald mod betaling ikke være en god idé, da indkomstskatten af beløbet typisk vil være højere end boafgift af arven (som der gives afkald på).

Vi anbefaler, at man får særskilt rådgivning til både fastlæggelse af betalingens præcise størrelse, men i særdeleshed også til at få afklaret de afgiftsmæssige virkninger af afkaldet, før man affatter og underskriver et arveafkald mod betaling af et nærmere bestemt beløb.

Opret dit arveafkald på forventet arv hos Legal Doc. Vær opmærksom på, at man hos Legal Doc kun kan oprette arveafkald på forventet arv. Vi opretter således ikke afkald på falden arv, da man i disse tilfælde skal anvende domstolenes blanket, som rekvireres her.

Efter man har oprettet sit afkald på forventet arv, skal dokumentet dateres og underskrives af både arveladeren og arvingen, der meddeler afkaldet, før arveafkaldet er juridisk gyldigt.

Vær opmærksom på, at en arving ikke må være under værgemål, være umyndig eller mangle evnen til at handle fornuftmæssigt, da arveafkaldet i så fald ikke vil være juridisk gyldigt.

Hvis der allerede eksisterer et testamente, eller hvis man opretter et testamente i fremtiden, anbefaler vi desuden, at arveafkaldet også integreres eller nævnes i testamentet.

KOM I GANG​

1.

Online spørgeskema

2.

Tilret og godkend

3.

Modtage dokument

Legal doc benyttes af mange andre
Hvordan fungerer Legal Doc?
"I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkelt"
Louise Nielsen
Marketing

HAR DU SPØRGSMÅL TIL ARVEAFKALD?

HAR DU SPØRGSMÅL TIL ARVEAFKALD?

OPRET ARVEAFKALD

- NEMT, SIKKERT OG ENKELT

Eksempel på arveafkald

Arveafkald
Scroll til toppen

COOKIES

Legal Doc

Det er dit valg

VI benytter egne cookies og cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.

Nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få gode råd om din juriske sikkerhed

+1000 personer har tilmeldt sig nyhedsbrevet

Legal Doc benytter egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.