Danmarks bedste online platform for juridiske dokumenter

Har du styr på dit BØRNETESTAMENTE?

OPRET FOR 345 KR.

BOOK GRATIS RÅDGIVNINGSSAMTALE

#1: Hvad er et børnetestamente?​​

Et børnetestemente er en erklæring, hvor man som forældre tilkendegiver, hvem der skal have forældremyndigheden over mindreårige børn, hvis man går bort. Et børnetestamente udgør dermed tryghed for børnene, hvis det værste skulle ske.

Et traditionelt testamente er således en ting og et børnetestemente er en anden ting – de to ting har dermed intet med hinanden at gøre.

#2: HVORDAN AFGØRES SPØGSMÅL OM FORÆLDREYNDIGHEDEN?

Det er altid Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen), der tager stilling til spørgsmålet om, hvem der skal have forældremyndigheden over mindreårige børn, hvis forældrene går bort.

Med et børnetestamente kan man allerede på nuværende tidspunkt influere Familieretshusets vurdering af forældremyndigheden, da man herved tilkendegiver, hvem der skal have forældremyndigheden, hvis man går bort.

Man kan ikke forpligte Familieretshuset til at følge sine ønsker, da et børnetestamente kun er en erklæring, hvor man som forælder tilkendegiver sine fremtidige ønsker.

Familieretshuset vil dog med stor sandsynlighed følge det angivne i børnetestamentet, medmindre hensynet til barnets tarv taler imod ønskerne i børnetestamentet.

Et børnetestamente er således et godt redskab for de forældre, der allerede på nuværende tidpunkt vil påvirke Familieretshusets afgørelse om forældremyndigheden.

Et børnetestamente er godt redskab for følgende personer i følgende situationer:

  1. To forældre deler forældremyndigheden og begge har et fællesønske om, at forældremyndigheden skal gives til en bestemt person.
  2. To forældre deler forældremyndigheden, og den ene har et ønske om, at forældremyndigheden ikke skal gives til den anden forælder, men en anden, bestemt person.
  3. Én forælder er alene om forældremyndigheden, og den anden biologiske forælder er i live, men har ikke forældremyndigheden. Dén, der har forældremyndigheden, har et ønske om, at forældremyndigheden ikke skal gives til den anden biologiske forælder, men en anden, bestemt person.
  4. Én forælder er alene om forældremyndigheden, og den anden biologiske forælder er ikke i live. Dén, der har forældremyndigheden, har et ønske om, at forældremyndigheden skal gives til en bestemt person.

Du kan oprette dit børnetestamente online med Legal Doc.  

Når du har oprettet dit børnetestamente hos Legal Doc, skal dokumentet blot dateres og underskrives. 

Børnetestamentet vil herefter være juridisk gyldigt oprettet. Der er således ikke et krav om at børnetestamentet skal stemples, tinglyses, underskrives foran en notar eller vitterlighedsvidner mv.

Når man har oprettet børnetestamentet, har man to muligheder for at sikre sig, at Familieretshuset får kendskab til ens ønsker, hvis uheldet skulle være ude.

Løsning 1: Man kan overdrage børnetestamentet til den person, som skal overtage forældremyndigheden. På den måde sikrer man sig, at personen har børnetestamentet i sin varetægt og kan rette henvendelse til Familieretshuset, hvis du/I går bort.

Løsning 2: Man kan også underskrive børnetestamentet hos en notar i den lokale byret. Familieretshuset får dermed automatisk kendskab til ens ønske, da Børnetestamentet bliver opbevaret i Centralregistret for Testamenter, og Familieretshuset skal undersøge dette registeret for, om der eksisterer børnetestamenter i forbindelse med behandlingen af sager om forældremyndighed ved et dødsfald.

Et børnetestamente, der er underskrevet foran en notar, er den sikreste løsning, da Familieretshuset får automatisk kendskab til ens ønsker, mens det samme ikke er tilfældet, hvis man vælger den første løsning. Det skal bemærkes, at underskrift foran notar er ikke et gyldighedskrav.

Vi anbefaler, at man tager en grundig dialog med den eller de personer, der skal påtage sig forældremyndigheden, således at man i vidt omfang får sikret sig, at de(n) pågældende person(er) er indforstået med opgavens omfang.

Vi anbefaler også, at man underskriver børnetestamentet hos en notar, efter man har oprettet dokumentet, selvom det ikke er et gyldighedskrav. Således undgår man, at der på et senere tidspunkt opstår spørgsmål om dokumentets validitet. Desuden vil man også være sikker på, at Familieretshuset får kendskab til ens ønsker i forbindelse med behandling af sagen om forældremyndighed.

KOM I GANG​

1.

Online spørgeskema

2.

Tilret og godkend

3.

Modtage dokument

Legal doc benyttes af mange andre
Hvordan fungerer Legal Doc?
"I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkelt"
Louise Nielsen
Marketing

HAR DU SPØRGSMÅL TIL BØRNETESTAMENTE?

HAR DU SPØRGSMÅL TIL BØRNETESTAMENTE?

OPRET BØRNETESTAMENTE

- NEMT, SIKKERT OG ENKELT

Eksempel på børnetestamente

Børnetestamente
Scroll til toppen

COOKIES

Legal Doc

Det er dit valg

VI benytter egne cookies og cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.

Nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få gode råd om din juriske sikkerhed

+1000 personer har tilmeldt sig nyhedsbrevet

Legal Doc benytter egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.