Danmarks bedste online platform for juridiske dokumenter

BØRNETESTAMENTE

OPRET FOR 345 KR.

BOOK RÅDGIVNINGSSAMTALE

#1: Hvad er et børnetestamente?​​

Et børnetestemente er en erklæring, hvor du som forældre tilkendegiver, hvem der skal have forældremyndigheden over mindreårige børn, hvis du går bort. Et børnetestamente udgør dermed tryghed for børnene, hvis det værste skulle ske.

Et traditionelt testamente er således én ting og et børnetestemente er en anden ting – de to ting har dermed intet med hinanden at gøre.

#2: Hvordan afgøres spørgsmålet om forældremyndigheden normalt

Det er altid Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen), der tager stilling til spørgsmålet om, hvem der skal have forældremyndigheden over mindreårige børn, hvis forældrene går bort.

Med et børnetestamente kan du allerede på nuværende tidspunkt influere Familieretshusets vurdering af forældremyndigheden, da du børnetestamentet tilkendegiver, hvem der skal have forældremyndigheden, hvis du går bort.

Du kan ikke forpligte Familieretshuset til at følge dine ønsker, da et børnetestamente kun er en erklæring, hvor du som forælder tilkendegiver dine fremtidige ønsker.

Familieretshuset vil dog med stor sandsynlighed følge det angivne i børnetestamentet, medmindre hensynet til barnets tarv taler imod ønskerne i børnetestamentet.

Et børnetestamente er således et godt redskab for de forældre, der allerede på nuværende tidpunkt vil påvirke Familieretshusets afgørelse om forældremyndigheden.

Et børnetestamente er godt redskab i følgende situationer:

  1. To forældre deler forældremyndigheden og begge har et fællesønske om, at forældremyndigheden skal gives til én bestemt person.
  2. To forældre deler forældremyndigheden, og den ene har et ønske om, at forældremyndigheden ikke skal gives til den anden forælder, men en anden person.
  3. Én forælder er alene om forældremyndigheden, og den anden biologiske forælder er i live, men har ikke forældremyndigheden. Dén, der har forældremyndigheden, har et ønske om, at forældremyndigheden ikke skal gives til den anden biologiske forælder, men en anden person.
  4. Én forælder er alene om forældremyndigheden, og den anden biologiske forælder er ikke i live. Dén, der har forældremyndigheden, har et ønske om, at forældremyndigheden skal gives til en person.

Med Legal Doc kan du som forældre lave børnetestamente. Når du har oprettet dit børnetestamente hos Legal Doc, skal dokumentet blot dateres og underskrives. Børnetestamentet vil herefter være juridisk gyldigt oprettet. Børnetestamentet skal således hverken stemples, tinglyses, underskrives foran en notar eller vitterlighedsvidner mv.m for at være gyldigt oprettet. 

Når du har oprettet børnetestamentet, har du to muligheder for at sikre sig, at Familieretshuset får kendskab til dine ønsker, hvis uheldet skulle være ude.

Løsning 1: Du kan overdrage børnetestamentet til den person, som skal overtage forældremyndigheden. På den måde kan du sikre dig at den rette person har børnetestamentet i sin varetægt og kan rette henvendelse til Familieretshuset, hvis du/I går bort.

Løsning 2: Du har også mulighed for at underskrive børnetestamentet hos en notar i den lokale byret. Familieretshuset får herved automatisk kendskab til dit ønske, da Børnetestamentet bliver opbevaret i Centralregistret for Testamenter. Familieretshuset undersøger nemlig registeret for børnetestamenter ved behandlingen af sager om forældremyndighed ved et dødsfald.

Et børnetestamente, der er underskrevet foran en notar, er den sikreste løsning, da Familieretshuset får automatisk kendskab til dine ønsker, mens det samme ikke er tilfældet, hvis du vælger den første løsning. Det skal bemærkes, at underskrift foran notar – som også nævnt ovenfor – er ikke et gyldighedskrav.

Vi anbefaler, at du tager en grundig dialog med den eller de personer, der skal påtage sig forældremyndigheden, således at du sikrer dig, at personen er indforstået med opgavens omfang.

Vi anbefaler også at du underskriver børnetestamentet hos en notar, efter du har oprettet dokumentet, selvom dette ikke er et gyldighedskrav. Således undgår du, at der på et senere tidspunkt opstår spørgsmål om dokumentets gyldighed. Desuden vil du også være sikker på, at Familieretshuset får kendskab til dine ønsker ved behandling af sagen om forældremyndighed.

KOM I GANG​

1.

Online spørgeskema

2.

Tilret og godkend

3.

Modtage dokument

Legal doc benyttes af mange andre
Hvordan fungerer Legal Doc?
"I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkelt"
Louise Nielsen
Marketing

OPRET BØRNETESTAMENTE

- NEMT, SIKKERT OG ENKELT

HAR DU SPØRGSMÅL TIL BØRNETESTAMENTE?

Hvad er Legal Doc?

Danmarks bedste online platform for juridiske dokumenter

HAR DU SPØRGSMÅL TIL BØRNETESTAMENTE?

Eksempel på børnetestamente

Børnetestamente
Scroll til toppen

COOKIES

Legal Doc

Det er dit valg

VI benytter egne cookies og cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.

Nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få gode råd om din juridiske sikkerhed

+1000 personer har tilmeldt sig nyhedsbrevet

Legal Doc benytter egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.