Opret Børnetestamente hos Legal Doc - 195 kr.

Et børnetestemente er en erklæring, hvor du som forældre tilkendegiver, hvem der skal have forældremyndigheden over mindreårige børn, hvis du går bort. 

Børnetestamente

Et børnetestemente er en erklæring, hvor du som forældre tilkendegiver, hvem der skal have forældremyndigheden over mindreårige børn, hvis du går bort. Et børnetestamente udgør dermed tryghed for børnene, hvis det værste skulle ske.

Et traditionelt testamente er således én ting og et børnetestemente er en anden ting – de to ting har dermed intet med hinanden at gøre.

Det er altid Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen), der tager stilling til spørgsmålet om, hvem der skal have forældremyndigheden over mindreårige børn, hvis forældrene går bort.

Med et børnetestamente kan du allerede på nuværende tidspunkt influere Familieretshusets vurdering af forældremyndigheden, da du børnetestamentet tilkendegiver, hvem der skal have forældremyndigheden, hvis du går bort.

Du kan ikke forpligte Familieretshuset til at følge dine ønsker, da et børnetestamente kun er en erklæring, hvor du som forælder tilkendegiver dine fremtidige ønsker.

Familieretshuset vil dog med stor sandsynlighed følge det angivne i børnetestamentet, medmindre hensynet til barnets tarv taler imod ønskerne i børnetestamentet.

Et børnetestamente er således et godt redskab for de forældre, der allerede på nuværende tidpunkt vil påvirke Familieretshusets afgørelse om forældremyndigheden.

Et børnetestamente er godt redskab i følgende situationer:

  1. To forældre deler forældremyndigheden og begge har et fællesønske om, at forældremyndigheden skal gives til én bestemt person.
  2. To forældre deler forældremyndigheden, og den ene har et ønske om, at forældremyndigheden ikke skal gives til den anden forælder, men en anden person.
  3. Én forælder er alene om forældremyndigheden, og den anden biologiske forælder er i live, men har ikke forældremyndigheden. Dén, der har forældremyndigheden, har et ønske om, at forældremyndigheden ikke skal gives til den anden biologiske forælder, men en anden person.

Én forælder er alene om forældremyndigheden, og den anden biologiske forælder er ikke i live. Dén, der har forældremyndigheden, har et ønske om, at forældremyndigheden skal gives til en person.

Med Legal Doc kan du som forældre lave børnetestamente. Når du har oprettet dit børnetestamente hos Legal Doc, skal dokumentet blot dateres og underskrives. Børnetestamentet vil herefter være juridisk gyldigt oprettet. Børnetestamentet skal således hverken stemples, tinglyses, underskrives foran en notar eller vitterlighedsvidner for at være gyldigt oprettet. 

Når du har oprettet børnetestamentet, har du to muligheder for at sikre sig, at Familieretshuset får kendskab til dine ønsker, hvis uheldet skulle være ude.

Løsning 1: Du kan overdrage børnetestamentet til den person, som skal overtage forældremyndigheden. På den måde kan du sikre dig at den rette person har børnetestamentet i sin varetægt og kan rette henvendelse til Familieretshuset, hvis du/I går bort.

Løsning 2: Du har også mulighed for at underskrive børnetestamentet hos en notar i den lokale byret. Familieretshuset får herved automatisk kendskab til dit ønske, da Børnetestamentet bliver opbevaret i Centralregistret for Testamenter. Familieretshuset undersøger nemlig registeret for børnetestamenter ved behandlingen af sager om forældremyndighed ved et dødsfald.

Et børnetestamente, der er underskrevet foran en notar, er den sikreste løsning, da Familieretshuset får automatisk kendskab til dine ønsker, mens det samme ikke er tilfældet, hvis du vælger den første løsning. Det skal bemærkes, at underskrift foran notar – som også nævnt ovenfor – er ikke et gyldighedskrav.

Du bør tage en grundig snak med den eller de personer, der skal påtage sig forældremyndigheden, således at du sikrer dig, at personen er indforstået med opgavens omfang.

Vi anbefaler også at du underskriver børnetestamentet hos en notar, efter du har oprettet dokumentet, selvom dette ikke er et gyldighedskrav. Således undgår du, at der på et senere tidspunkt opstår spørgsmål om dokumentets gyldighed. Desuden vil du også være sikker på, at Familieretshuset får kendskab

Kom I gang
Jura gjort nemt

Så nemt er det med Legal Doc

Nemt
Nemt
Udfyld spørgeskamaet og modtag dit dokument.
Hurtigt
Hurtigt
Modtag dokument inden 48 timer.
Sikkert
Sikkert
Vi beskytter din persondata.
Billigt
Billigt
Spar penge i forhold til advokat
Tilfredshedsgaranti
- eller pengene tilbage
Personlig service
- af uddannede jurister
Hør mere om os

Hvordan fungerer Legal Doc?

I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkel

Omtale og annoncer

E-pressen
Folketidende
NetJurist