Opret Fremtidsfuldmagt hos Legal Doc - 295 kr.

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, hvor du kan sikre dig, at dine økonomiske og/eller personlige interesser bliver tilgodeset, hvis du bliver syg, dement eller af andre grunde mister evnen til at varetage dine interesser.

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et alternativt til en almindelig fuldmagt og det offentlige værgemålsystem. Med en fremtidsfuldmagt kan du sikre dig, at dine økonomiske og/eller personlige interesser bliver tilgodeset, hvis du bliver syg, dement eller af andre grunde mister evnen til at varetage dine interesser.

– Hvad nu, hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt?

Hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt, kommer du normalt under et offentligt værgemål, hvor du (af det offentlige) får tildelt en værge, der handler på dine vegne. Med en fremtidsfuldmagt kan du allerede i dag selv vælge dén eller dé personer, som kan handle på din vegne, hvis uheldet skulle være ude.

En fremtidsfuldmagt skaber dermed tryghed for dig og din familie. Så længe du selv er i stand til at varetage dine interesser, har fremtidsfuldmagten ingen virkning – den er med andre ord inaktiv. Bliver du syg, dement mv., med den konsekvens, at du ikke længere kan varetage dine interesser, bliver fremtidsfuldmagten sat i kraft.

Dén person (fremtidsfuldmægtig), som du har valgt i fremtidsfuldmagten, bliver herefter legitimeret til at repræsentere dig på de områder, som fuldmagten omfatter. Personen skal handle i dine interesser, og følge de anvisninger, som du har givet i fremtidsfuldmagten.

Du køber din fremtidsfuldmagt hos Legal Doc. Herefter skal den oprettes og underskrives digitalt i fremtidsfuldmagtsregisteret – dvs. den skal tinglyses, hvor du betaler en tinglysningsafgift på 1.750 kr. (2020). Efter tinglysningen, skal fremtidsfuldmagten vedstås hos en notar, hvor du skal betale et notargebyr på 300 kr. 

Den samlede pris bliver dermed 2.745 kr. (1.750 kr. for tinglysningsafgift + 300 kr. for notargebyr + 695 kr. køb af fremtidsfuldmagt hos Legal Doc).

 Du kan finde tinglysningsvejledning her

Alle kan oprette en fremtidsfuldmagt, så længe man opfylder to grundlæggende krav:

 1. Du skal være fyldt 18 år, og
 2. Du skal være i stand til at handle fornuftmæssigt
  • Du kan dermed ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du allerede er under værgemål, eller du af andre grunde ikke er i stand til at forstå konsekvenserne af en fremtidsfuldmagt. Du skal med andre ord være ved din “fulde fem”. 

Man kan endvidere ikke oprette en såkaldt »fælles fremtidsfuldmagtet«. Hver person skal med andre ord have sin egen fremtidsfuldmagt. Ægtefæller og samlevende par kan således ikke oprette en fremtidsfuldmagt i fællesskab.

Alle kan som udgangspunkt være fuldmægtig. Du bør dog kun vælge dén eller dé personer, som du har fuld tillid til, da personen alt andet lige skal varetage dine personlige og/eller økonomiske interesser, når du ikke selv kan gøre det længere.

En fuldmægtig skal dog som minimum leve op til to grundlæggende krav:

 1. være fyldt 18 år, og
 2. må ikke være under værgemål, eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, der er trådt i kraft, når din fremtidsfuldmagt træder i kraft.

Hvis fuldmægtigen ikke lever op til ovenstående krav, kan fremtidsfuldmagten ikke trædes i kraft.

Du har endvidere mulighed for at give fremtidsfuldmagt til flere personer, dvs. flere fuldmægtige – og i så fald skal alle fuldmægtige – afhængig af om de er sideordnede eller subsidiære i forhold til hinanden – opfylde ovenstående krav.

En fuldmagt kan enten omfatte alle dine økonomiske og/eller personlige forhold, eller været begrænset til ét enkelt eller en del af disse forhold. 

Således er du selv herre over hvad din fremtidsfuldmagt skal omfatte. Og din fuldmægtig kan kun handle inden for de områder, og skal følge de anvisninger, som du har angivet i fremtidsfuldmagten.

Vi anbefaler dog at fremtidsfuldmagten omfatter alle forhold – både personlige og økonomiske – eftersom en fremtidsfuldmagt som regel kommer i brug mange år efter du har oprettet den. Det kan nemlig være svært på forhånd at forudse i hvilke forhold der vil være behov for at bruge fremtidsfuldmagten.

Man skal igennem tre trin for at oprette en juridisk gyldig fremtidsfuldmagt:

 1. Oprettelse:Først skal du oprette din fremtidsfuldmagt – f.eks. hos Legal Doc
 2. Tinglysning:Når man har modtaget din fremtidsfuldmagt, skal den er oprettes og underskrives digitalt via dk. Oprettelsen i Fremtidsfuldmagtsregisteret er belagt med en tinglysningsafgift på 1.750 kr., som skal betales til tinglysningsretten. Husk at notere referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside, når du opretter fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregisteret.
 3. Notarpåtegning:Når fremtidsfuldmagten er oprettet og underskrevet digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret, skal den vedstås en notar, hvilket skal ske senest 6 måneder efter den er oprettet i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Du skal huske at medbringe referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside hos notaren. Du skal ligeledes medbringe din billedlegitimation i form af pas eller kørekort, samt sygesikringsbevis. Vær opmærksom på, at der kan være ventetid, når man booker tid hos notaren. Se notarens online booking. Notarialforretning er også belagt på et gebyr på 300 kr., som du kan betale kontant, med Dankort eller Mobilepay hos notaren. 
  • Notarens opgave er at påse:
   1. din identitet,
   2. om fremtidsfuldmagten er udtryk for dit eget ønske, og
   3. om du besidder evnen til at handle fornuftmæssigt.

Vi gør opmærksom på, at en fremtidsfuldmagt først bliver juridisk bindende, når den er påtegnet af notaren.

Er du fritaget for modtage post i E-Boks?

Personer, der er fritaget for at modtage post i e-Boks, kan oprette fremtidsfuldmagten ved henvendelse til Familieretshuset – se oversigt over landets familieretshuse. De skal med andre ord ikke oprette fremtidsfuldmagten digitalt i fremtidsfuldmagtsregisteret, men tage kontakt til Familieretshuset.

Hvis din fuldmægtig ikke har cpr., skal fremtidsfuldmagten oprettes og medbringes til notaren i papirform.

Hvis du ønsker en fuldmagt, der kan sættes i funktion med det samme, skal du – i stedet for en fremtidsfuldmagt – oprette en almindelig fuldmagt. 

Så længe du selv er i stand til at varetage dine interesser, har fuldmagten ingen virkning – den er med andre ord i inaktiv. Fremtidsfuldmagten bliver først sat i kraft, når du på grund af sygdom, svækket mentalfunktion, eller af andre grunde mister evne til at varetage dine interesser inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten.

Man skal give anmodning om ikraftsættelse til Familieretshuset. Det er således Familieretshuset, der sætter fremtidsfuldmagten i kraft, og du kan enten selv indsende anmodningen eller bede din fuldmægtig om at gøre det. 

Se listen over Familieretshusets adresser

Familieretshuset påser i den forbindelse, om du er kommet ude af stand til at varetage dine interesser inden for de områder, der er angivet i fremtidsfuldmagten. Herudover påser Familieretshuset, om fremtidsfuldmagten er juridisk gyldig. Det vil sige, om den er oprettet og underskrevet digitalt i Fremtidsfuldmagtregisteret og om den er forsynet med en notarpåtegning. 

Her kan du læse om mulighederne for at ændre eller tilbagekaldelse en fremtidsfuldmagt. Muligheden for ændring eller tilbagekaldelsen vil afhænge af, om fremtidsfuldmagten er sat i kraft af Familieretskontoret.

Før ikraftsættelse

Hvis du vil ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten inden den er ikraftsat, skal du iagttage den samme procedure, som gælder for oprettelsen af fremtidsfuldmagten. Du skal således oprette en ny fremtidsfuldmagt, hvor du ændrer eller tilbagekalder den gamle fremtidsfuldmagt. I den forbindelse skal ændringen eller tilbagekaldelsen tinglyses og vedkendes for en notar. Notaren påser atter, om du er i stand til at handle fornuftmæssigt, og om ændringen eller tilbagekaldelsen er udtryk for dit eget ønske.

Efter ikraftsættelse

Hvis du vil ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten efter den er sat i kraft, kan det alene ske hvis du er i stand til at forstå betydningen heraf. Du skal indgive anmodning herom til Familieretshuset, der træffer en afgørelse om ændringen eller tilbagekaldelsen. Er du uenig i afgørelsen, kan den påklages til Civilstyrelsen.

Fremtidsfuldmagter, der ikke er sat i kraft af Familieretshuset, er ikke offentligt tilgængelige og kan derfor kun ses af fuldmagtsgiver, domstolene og Familieretshuset.

En fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft, er derimod offentlig tilgængelig og kan ses i Personbogen i tinglysningssystemet.

Kom I gang
Jura gjort nemt

Så nemt er det med Legal Doc

Nemt
Nemt
Udfyld spørgeskamaet og modtag dit dokument.
Hurtigt
Hurtigt
Modtag dokument inden 48 timer.
Sikkert
Sikkert
Vi beskytter din persondata.
Billigt
Billigt
Spar penge i forhold til advokat
Tilfredshedsgaranti
- eller pengene tilbage
Personlig service
- af uddannede jurister
Hør mere om os

Hvordan fungerer Legal Doc?

I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkel

Omtale og annoncer

E-pressen
Folketidende
NetJurist