Danmarks bedste online platform for juridiske dokumenter

HAR DU STYR PÅ DIN FREMTIDSFULDMAGT?​

OPRET FOR 695 KR.

BOOK GRATIS RÅDGIVNINGSSAMTALE

#1: Hvorfor en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et alternativt til en almindelig fuldmagt og det offentlige værgemålsystem. Med en fremtidsfuldmagt kan man sikre sig, at ens økonomiske/personlige interesser bliver tilgodeset, hvis man bliver syg, dement eller af andre grunde mister evnen til at varetage sine interesser.

– Hvilken betydning har det hvis man ikke har fremtidsfuldmagt?

Normalt kommer man under et offentligt værgemål, hvor man af det offentlige får tildelt en værge, der handler på ens vegne. Med en fremtidsfuldmagt kan man allerede i dag selv vælge den eller de personer, som skal handle på ens vegne, hvis uheldet skulle være ude.

En fremtidsfuldmagt skaber dermed tryghed for en selv og ens familie. Så længe man selv er i stand til at varetage sine interesser, har fremtidsfuldmagten ingen virkning – den er med andre ord inaktiv.  Bliver man syg, dement mv., med den konsekvens, at man ikke længere kan varetage sine interesser, bliver fremtidsfuldmagten sat i kraft.

Den eller de personer (fremtidsfuldmægtige), som man har valgt i fremtidsfuldmagten, bliver herefter legitimeret til at repræsentere en på de områder, som fuldmagten omfatter. Disse personer skal handle i ens interesser, og følge de anvisninger, som man har givet i fremtidsfuldmagten.

Først køber man sin fremtidsfuldmagt hos Legal Doc til den gældende pris – hvilket vil sige 695 kr. Når man har modtaget sin fremtidsfuldmagt, skal den oprettes og underskrives digitalt i fremtidsfuldmagtsregisteret, hvor man skal betale en tinglysningsafgift på 1.750 kr. (2020). Efter fremtidsfuldmagten er oprettet digitalt i fremtidsfuldmagtsregisteret, skal fremtidsfuldmagten vedstås hos en notar, hvor man skal betale et notargebyr på 300 kr. 

Den samlede pris udgør dermed 2.745 kr. (1.750 kr. for tinglysningsafgift + 300 kr. for notargebyr + 695 kr. køb af dokument).

NB: Når man køber fremtidsfuldmagt hos Legal Doc, skal man selv tinglyse fremtidsfugten. Du kan læse mere om hvordan man tinglyser sin fremtidsfuldmagt under afsnittet “Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt” 

Alle kan oprette en fremtidsfuldmagt, så længe man opfylder 2 krav:

 1. Man skal være fyldt 18 år, og
 2. Man skal være i stand til at handle fornuftmæssigt
  • man kan dermed ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis man allerede er under værgemål, og
  • man kan heller ikke oprette fremtidsfuldmagt, hvis man af andre grunde ikke er i stand til at forstå konsekvenserne af fremtidsfuldmagt.

Man skal med andre ord være ved sin “fulde fem”.

Man kan endvidere ikke oprette fælles fremtidsfuldmagter, hvilket betyder, at hver person skal have sin egen fremtidsfuldmagt. Ægtefæller og samlevende par kan således ikke oprette en fremtidsfuldmagt i fællesskab.

En hvilken som helst person kan være fuldmægtig. Man bør dog kun vælge den eller de personer, som man har fuld tillid til, da personen alt andet lige skal varetage ens personlige og/eller økonomiske interesser, når man ikke selv kan gøre det længere.

En fuldmægtig skal også leve op til 2 krav:

 1. være fyldt 18 år, og
 2. må ikke være under værgemål, eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, der er trådt i kraft, når ens egen fremtidsfuldmagt træder i kraft.

Hvis fuldmægtigen ikke lever op til disse krav, kan fremtidsfuldmagt ikke trædes i kraft.

Man kan også give fremtidsfuldmagt til flere personer, dvs. flere fuldmægtige – i så fald skal alle opfylde de nævnte krav.

En fuldmagt kan omfatte alle ens økonomiske og/eller personlige forhold generelt, eller været begrænset til et enkelt eller en del af disse forhold. Det afhænger dermed af ens egne ønske, hvad fremtidsfuldmagten skal omfatte.

Fuldmægtigen kan kun handle inden for de områder, som er angivet i fremtidsfuldmagten. Fremtidsfuldmægtigen skal under alle omstændigheder handle i fuldmagtsgivers interesser, og dermed følge de anvisninger, som er angivet i fremtidsfuldmagten.

Eftersom en fremtidsfuldmagt typisk kommer i brug mange år efter man har oprettet den, anbefaler vi, at fremtidsfuldmagten omfatter alle ens økonomiske og personlige forhold. Det kan nemlig være svært på forhånd at forudse, i hvilke forhold der vil være behov for at bruge fremtidsfuldmagten.

Man skal igennem tre trin for at oprette en juridisk gyldig fremtidsfuldmagt:

 1. Oprettelse: Først skal man oprette sin fremtidsfuldmagten.
 2. Tinglysning: Når man har modtaget sin fremtidsfuldmagt, skal den er oprettes og underskrives digitalt via tinglysningsretten.dk. Oprettelsen i Fremtidsfuldmagtsregisteret er belagt med en tinglysningsafgift på 1.750 kr., som skal betales til tinglysningsretten. Husk at notere referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside, når du opretter fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregisteret
 3. Notarpåtegning: Når fuldmagten er oprettet og underskrevet digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret, skal den vedstås en notar, hvilket skal ske senest 6 måneder efter den er oprettet i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Du skal huske at medbringe referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside hos notaren. Du skal ligeledes medbringe din billedlegitimation i form af pas eller kørekort, samt sygesikringsbevis. Vær opmærksom på, at der kan være ventetid, når man booker tid hos notaren. Se notarens online booking. Notarialforretning er også belagt på et gebyr på 300 kr. som du kan betale kontant, med Dankort eller Mobilepay hos notaren. 
  • Notarens opgave er at påse:
   1. din identitet,
   2. om fremtidsfuldmagten er udtryk for dit eget ønske, og
   3. om du besidder evnen til at handle fornuftmæssigt.

Vi gør opmærksom på, at en fremtidsfuldmagt først bliver juridisk bindende, når den er påtegnet af notaren.

Er du fritaget for modtage post i e-boks?

Personer, der er fritaget for at modtage post i e-Boks, kan oprette fremtidsfuldmagten ved henvendelse til Familieretshuset – se oversigt over landets familieretshuse. De skal med andre ord ikke oprette fremtidsfuldmagten digitalt i fremtidsfuldmagtsregisteret, men tage kontakt til Familieretshuset, når de har modtaget deres fremtidsfuldmagt fra Legal Doc. 

Hvis din(e) fuldmægtig(e) desuden ikke har cpr., skal fremtidsfuldmagten oprettes og medbringes til notaren i papirform.

Hvis du ønsker en fuldmagt, der kan sættes i funktion med det samme, skal du – i stedet for en fremtidsfuldmagt – oprette en almindelig fuldmagt. 

Så længe man selv er i stand til at varetage ens interesser, har fuldmagten ingen virkning – den er med andre ord i inaktiv.

Fuldmagten bliver først sat i kraft på det tidspunkt, når man på grund af sygdom, svækket mentalfunktion, eller af andre grunde mister evne til at varetage sine interesser inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten.

Anmodning om ikraftsættelse skal gives til Familieretshuset af enten én selv eller af ens fremtidsfuldmægtig. Det er således Familieretshuset der sætter fremtidsfuldmagten i kraft.

Se en liste over Familieretshusets adresser

Familieretshuset påser, om man har nået en tilstand, hvor man er ude af stand til at varetage de forhold inden for de områder, der er angivet i fremtidsfuldmagten. Herudover påser Familieretshuset, om fremtidsfuldmagten er juridisk gyldig. Det vil sige, om den er oprettet og underskrevet digitalt i Fremtidsfuldmagtregisteret og om den er forsynet med en notarpåtegning.

Mulighederne for at ændre eller tilbagekaldelse en fremtidsfuldmagt afhænger af, om den er sat i kraft af Familieretskontoret.

Før ikraftsættelse

Hvis man vil ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten før den er ikraftsat, skal man iagttage den samme procedure, som gælder for oprettelsen af fremtidsfuldmagten.

Først ændrer eller tilbagekalder man fremtidsfuldmagten digitalt (via selvbetjeningsløsning på www.tinglysning.dk). Man skal således oprette en ny fremtidsfuldmagt, hvor man ændrer eller tilbagekalder den gamle fremtidsfuldmagt. Herefter skal man have ændringen eller tilbagekaldelsen vedkendt for en notar. Notaren påser atter, om man er i stand til at handle fornuftmæssigt, og om ændringen eller tilbagekaldelsen er udtryk for ens eget ønske.

Efter ikraftsættelse

Hvis man vil ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten efter den er sat i kraft, kan det alene ske hvis man er i stand til at forstå betydningen heraf. Man skal indgive anmodning herom til Familieretshuset, der træffer en afgørelse om ændringen eller tilbagekaldelsen. Er man uenig i afgørelsen, kan den påklages til Civilstyrelsen.

Fremtidsfuldmagter, der ikke er sat i kraft af Familieretshuset, er ikke offentligt tilgængelige og kan derfor kun ses af fuldmagtsgiver, domstolene og Familieretshuset.

En fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft, er derimod offentlig tilgængelig og kan ses i Personbogen i tinglysningssystemet.

KOM I GANG​

1.

Online spørgeskema

2.

Tilret og godkend

3.

Modtage dokument

Legal doc benyttes af mange andre
Hvordan fungerer Legal Doc?
"I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkelt"
Louise Nielsen
Marketing

HAR DU SPØRGSMÅL TIL FREMTIDSFULDMAGT?

HAR DU SPØRGSMÅL TIL FREMTIDSFULDMAGt?

OPRET FREMTIDSFULDMAGT

- NEMT, SIKKERT OG ENKELT

Eksempel på fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt
Scroll til toppen

COOKIES

Legal Doc

Det er dit valg

VI benytter egne cookies og cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.

Nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få gode råd om din juriske sikkerhed

+1000 personer har tilmeldt sig nyhedsbrevet

Legal Doc benytter egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.