Danmarks bedste online platform for juridiske dokumenter

Få styr på dit gældsbrev

OPRET FOR 445 KR.

BOOK GRATIS RÅDGIVNINGSSAMTALE

#1: Hvad er et gældsbrev?

Er gældsbrev er en i hovedsagen ubetinget, ensidig skriftlig skylderklæring vedrørende et bestemt beløb.

Et gældsbrev er således et juridisk dokument, hvori det skriftligt er aftalt, at långiver yder låntager et lån på et givent beløb. Dokumentet indeholder oplysninger om parterne, lånets størrelse og en række vilkår for låneaftalen.

#2: Hvorfor skal man oprette et gældsbrev?

Der kan være gode grund til at oprette et gældsbrev, når man etablerer et gældsforhold, idet gældsbrevet udgør dokumentation for, at der er etableret et låneforhold.

Denne dokumentation kan bruges internt mellem långiver og lånmodtager, hvis der opstår uenigheder mellem parterne. Gældsbrevet kan således gøre det nemmere for kreditor at gå til domstolene og inddrive sit krav. Et gældsbrev er således långivers sikkerhed for, at lånet kan blive betalt tilbage på et senere tidspunkt.

Denne dokumentation kan også bruges over for offentlige myndigheder som f.eks. SKAT, da lånet kan blive betragtet som en gave. Gaver skal nemlig efter de konkrete omstændigheder pålægges en (gave)afgift eller indkomstbeskatning, alt afhængigt af om gaven er ydet inden- eller uden for familieforhold mv. Er der derimod tale om et lån, skal lånet som udgangspunkt ikke beskattes.

Dansk lovgivning indeholder ikke særlige formkrav til oprettelse af gældsbrev. Ikke desto mindre bør man være opmærksom på en række væsentlige forhold, når man opretter sit gældsbrev.

Når du opretter dit gældsbrev hos Legal Doc, skal du derfor tage stilling til følgende:

1. Parternes oplysninger:

Oplysninger om henholdsvis långiver og lånmodtager

2. Låne størrelse:

Oplysninger om lånets størrelse

3. Renter

Oplysninger om hvorvidt der skal betales renter af lånet, og i bekræftende fald rentens størrelse.

4. Tilbagebetaling

Oplysninger om tilbagebetaling af lånet; skal det ske på en fast dato, på anfordring eller efter en amortisationsplan (afviklingstabel)?

5. Øvrige forhold

Andre forhold kan også indgå – det kan f.eks. være oplysninger i) om gældsbrevet skal forsynes med underskrift af vitterlighedsvidner, ii) om lånmodtager skal stille sikkerhed i form af pant eller kaution for lånet, eller iii) om gældsbrevet skal indeholde en fuldbyrdelsesklausul (udlægsfundament).

7. Underskrift

Endelig skal parterne underskrive gældsbrevet, før dokumentet bliver juridisk bindende.

Opret dit gældbrev hos Legal Doc. Når du opretter dit gavebrev, skal dokumentet som minimum indeholde oplysninger om långiver og låntager samt lånets størrelse. Gældsbrevet skal dernæst underskrives af både långiver og låntager, før dokumentet er juridisk bindende. Parternes underskrift er dermed en gyldighedsbetingelse.

Der gælder således ingen et krav om, at dokumentet skal tinglyses. Har man indsat en klausul om, at gældsbrevet tillige skal underskrives af vitterlighedsvidner, skal disse naturligvis også underskrive dokumentet. Vi anbefaler desuden, at begge parter opbevarer et underskrevet eksemplar af gældsbrevet.

KOM I GANG​

1.

Online spørgeskema

2.

Tilret og godkend

3.

Modtage dokument

Legal doc benyttes af mange andre
Hvordan fungerer Legal Doc?
"I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkelt"
Louise Nielsen
Marketing

HAR DU SPØRGSMÅL TIL GÆLDSBREV?

HAR DU SPØRGSMÅL TIL GÆLDSBREV?

OPRET GÆLDSBREV

- NEMT, SIKKERT OG ENKELT

Eksempel på gældsbrev

Gavebrev
Scroll til toppen

COOKIES

Legal Doc

Det er dit valg

VI benytter egne cookies og cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.

Nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få gode råd om din juriske sikkerhed

+1000 personer har tilmeldt sig nyhedsbrevet

Legal Doc benytter egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.