Danmarks bedste online platform for juridiske dokumenter

gavebrev

OPRET FOR 445 KR.

BOOK RÅDGIVNINGSSAMTALE

#1: Hvad er et gavebrev?

Et gavebrev er et dokument, hvoraf det fremgår, at en person giver en anden person en gave. Et gavebrev er dit bevis på, at du har givet en gave. Et gavebrev indeholder oplysninger om, hvem der giver gaven, modtageren af gaven, hvad gaven består af mv.

Du kan oprette gavebrev hos Legal Doc kan bruges, hvis gaven består af pengebeløb eller aktiver såsom løsøre, aktier mv. Vi hjælper derimod ikke med gaver, der består af fast ejendom.

#2: Hvorfor et gavebrev?

Et gavebrev giver dig en række fordele. Gavebrevet er først og fremmest din dokumentation for, at du har givet en gave. 

Dokumentationen kan bruges over for SKAT eller en anden offentlig myndighed, eller over for private personer som bevis for, at der er givet en gave, og at dispositionen ikke er udtryk for et lån eller noget andet. Er der givet et lån, skal lånet tilbagebetales, men er der givet en gave, skal den ikke tilbageleveres, medmindre gaven efter de omstændigheder bliver omstødt mv.

Dansk lovgivning indeholder ingen krav til hvad der skal stå i et gavebrev, men du bør altid som minimum tage højde for følgende forhold, når du opretter dit gavebrev:

1. Dine oplysninger

Dit fulde navn og adresse

2. Modtagers oplysninger

Gavemodtagers fulde navn og adresse

3. Gaven

En nærmere beskrivelse af gaven, gavens værdi, og hvornår den gives til modtageren

4. Særeje

Oplysninger om, hvorvidt gaven skal være modtagers særeje, og i bekræftende fald om gaven skal være fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje?

5. Underskrift

Endelig skal dokumentet underskrevet af den der giver gaven – dsv. dig.

Du kan oprette dit gældsbrev hos Legal Doc. Når du opretter dit gavebrev, skal dokumentet som minimum indeholde oplysninger om gavegiver og gavemodtager og en nærmere beskrivelse af selve gaven.

Dokumentet skal desuden underskrives af gavegiver – dvs. dig. Der gælder ingen krav om, at dokumentet skal tinglyses, stemples, ellers underskrives foran notar eller vitterlighedsvidner. Gavegivers underskrift er således den eneste gyldighedsbetingelse.

Vi anbefaler, at begge parter opbevarer et underskrevet eksemplar af gavebrevet. 

Endelig anbefaler vi, at du er opmærksom på reglerne om gaveafgifter

KOM I GANG​

1.

Online spørgeskema

2.

Tilret og godkend

3.

Modtage dokument

Legal doc benyttes af mange andre
Hvordan fungerer Legal Doc?
"I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkelt"
Louise Nielsen
Marketing

OPRET GAVEBREV

- NEMT, SIKKERT OG ENKELT

HAR DU SPØRGSMÅL TIL GAVEBREV?

HAR DU SPØRGSMÅL TIL GAVEBREV?

Hvad er Legal Doc?

Danmarks bedste online platform for juridiske dokumenter

Eksempel på gavebrev

Gavebrev
Scroll til toppen

COOKIES

Legal Doc

Det er dit valg

VI benytter egne cookies og cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.

Nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få gode råd om din juridiske sikkerhed

+1000 personer har tilmeldt sig nyhedsbrevet

Legal Doc benytter egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.