Danmarks bedste online platform for juridiske dokumenter

Har du styr på dit særeje?

OPRET FOR 1.495 KR.

BOOK GRATIS RÅDGIVNINGSSAMTALE

#1: Hvad er særeje?

Der indtræder automatisk delingsformue, når man indgår ægteskab, medmindre man aktivt opretter en ægtepagt om særeje.

Ved delingsformue forstås, at ægtefællerne deler deres ejendele ligeligt ved skilsmisse. Ægtepagt om særeje betyder derimod, at den del af formuen, der er gjort til særeje, bliver upåvirket af ægteskabets opløsning og indgår ikke i ligedeling.

#2: Forskellige særejeformer

Fordelene ved særeje afhænger af, om man opretter skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje, eller kombinationssæreje.

2.1. Skilsmissesæreje

Man beholder hver især hvad man ejer ved skilsmisse, men der indtræder delingsformue ved dødsfald – det vil sige, at boet skal deles mellem parterne, når en af dem går bort. Læs mere om skilsmissesæreje.

2.2. Fuldstændigt særeje

Man beholder hvad man ejer, uanset om ægteskabet bliver opløst på grund af skilsmisse eller dødsfald. Læs mere om fuldstændigt særeje.

2.3. Kombinationssæreje

Dette særeje kan kombineres på forskellige måder. Det kan være kombination af skilsmisse– og fuldstændigt særeje, eller brøkdels- og fuldstændigt særeje mv. I alt er der otte kombinationsmuligheder. Læs mere om kombinationssæreje.

Man kan gøre alle ens ejendele til særeje, men man kan også udvælge bestemte ejendele. Parterne kan også aftale, at det, de har erhvervet før ægteskabet, skal være særeje, men alt, hvad de erhverver under ægteskabet, skal være delingsformue. Endelig kan parterne også aftale, at indtægter og surrogater af særejet skal være samme formueordning.

Ægtepagten kan gælde for tid og evighed, være tidsbegrænset eller nedtrappes med tiden. På den måde kan parterne starte ægteskabet med særeje og med tiden nedtrappe særeje til delingsformue.

Det korte svar er, at gæld kan gøres til særeje

5.1. Hvilken gæld kan gøres til særeje?

  1. Udvalgt gæld: En nærmere specificeret og udvalgt gæld, som én af ægtefælle har optaget, kan gøres til skyldnerægtefælles særeje – dermed bliver en udvalgt gæld gjort til særeje, hvilket f.eks. kan være studiegæld, virksomhedsgæld, gæld til et familiemedlem mv.
  2. Gæld før vielsesdagen: Gæld, der er optaget før vielsesdatoen, kan gøres til skyldnerægtefælles særeje – dermed bliver kun gæld optaget før ægteskabet gjort til særeje, mens al gæld, der bliver optaget efter vielsesdagen, vil være delingsformue.
  3. Al gæld: Man kan også gøre al gæld, der er optaget både før og efter ægteskabet, til skyldnerægtefælles særeje – dermed bliver både nuværende og fremtidig gæld til særeje.

5.2. Hvornår bør gælden gøres til særeje?

  1. Hvis man oprettet ægtepagt om særeje, som omfatter kun de ejendele, som ægtefællerne har erhvervet før ægteskabet, og ikke de ejendele, som de erhverver efter ægteskabet. Her kan parterne overveje, om gæld der er optaget efter vielsesdagen, også skal gøres til særeje
  2. Hvis man oprettet ægtepagt om særeje, som kun omfatter bestemte ejendele, der er gjort til særeje. Her er det således også relevant at overveje, om parterne gæld skal gøres til særeje, da gæld, der ikke knytter sig til de bestemte ejendele, der er gjort til særeje, vil indgå i ligedeling, hvis parterne bliver skilt.

Hvis parterne har allerede gjort alt til særeje, vil det derimod ikke være nødvendigt at gøre gælden til særeje, da parternes gæld i så fald automatisk vil være særeje.

Du kan oprette din ægtepagt om særeje hos Legal Doc

En ægtepagt om særeje skal leve op til tre krav før den er juridisk gyldig:

  1. Den skal være skriftlig
  2. Den skal være underskrevet af begge ægtefæller
  3. Den skal være tinglyst

Endelig er det vigtigt, at begge parter forstår indholdet af ægtepagten. Hvis en af parterne ikke taler dansk, anbefaler vi derfor, at man oversætter ægtepagten til et forståligt sprog.

KOM I GANG​

1.

Online spørgeskema

2.

Tilret og godkend

3.

Modtage dokument

Legal doc benyttes af mange andre
Hvordan fungerer Legal Doc?
"I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkelt"
Louise Nielsen
Marketing

HAR DU SPØRGSMÅL TIL SÆREJE?

HAR DU SPØRGSMÅL TIL SÆREJE?

OPRET SÆREJE

- NEMT, SIKKERT OG ENKELT

Eksempel på særeje

Kombinationssæreje
Scroll til toppen

COOKIES

Legal Doc

Det er dit valg

VI benytter egne cookies og cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.

Nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få gode råd om din juriske sikkerhed

+1000 personer har tilmeldt sig nyhedsbrevet

Legal Doc benytter egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.