Opret Samejeoverenskomst hos Legal Doc - 1495 kr.

En samejeoverenskomst bruges typisk mellem samlevere, men den kan også bruges af søskende, venner mv., der i fællesskab køber en ejendom. Formålet med en samejeoverenskomst er at reducere risiko for potentielle fremtidige konflikter mellem ejerne.

Samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst er en juridiske bindende aftale mellem to personer, der i fællesskab ejer en ejendom.

Aftalen indeholder spillereglerne for det fælles ejerskab, hvilket f.eks. kan være parternes rettigheder og pligter, fremgangsmåden for salg, fremgangsmåden for løsning af potentielle fremtidige stridigheder mv.

En samejeoverenskomst bruges typisk mellem samlevere, men den kan også bruges af søskende, venner mv., der i fællesskab køber en ejendom. Formålet med en samejeoverenskomst er at reducere risiko for potentielle fremtidige konflikter mellem ejerne.

Der eksisterer få lovregler, der regulerer ejernes rettigheder og pligter, når man i fællesskab køber en ejendom. Det er derfor vigtigt, at I fastlægger jeres rettigheder og pligter i en samejeoverenskomst.

Hvis I ikke har reguleret jeres rettigheder og pligter i en samejeoverenskomst, kan fremtidige uenigheder medføre unødvendige stridigheder, opslidende konflikter og større omkostninger, og ikke mindst retssager eller sågar tvangsauktion af ejendommen.

Samejeoverenskomsten kan dermed sikre jer at potentielle fremtidige konflikter undgås, da overenskomsten indeholder retningslinjer for, hvordan potentielle konflikter skal håndteres og løses.

En samejeoverenskomst indeholder vigtige oplysninger om fælles jeres ejerskab – både mens ejerskabet består, men også når ejerskabet ophører. En samejeoverenskomst hos Legal Doc indeholder bl.a. følgende:

  1. Fordeling af ejerforholdet

En beskrivelse af hvordan ejerforholdets størrelse er fordelt mellem dig og den anden ejer

  1. Den kontante udbetaling

En beskrivelse af hvordan den kontante udbetaling er fordelt mellem dig og den anden ejer. Har I med andre ord betalt lige meget af den kontante udbetaling? Eller har du betalt mere end den anden? Dette bør fremgå af samejeoverenskomsten, da man ellers typisk deler overskuddet ligeligt ved et senere salg af ejendommen.

  1. Udgifter på ejendommen

Hvordan udgifterne på ejendommen skal fordeles mellem dig og den anden ejer.

  1. Indtægter af ejendommen

Hvordan indtægter af ejendommen skal fordeles mellem ejerne.

  1. Væsentlige beslutninger

Skal der være enighed mellem dig og den anden ejer, når der skal træffes væsentlige beslutninger om ejendommen? Det kan f.eks. være beslutning om pantsætning eller udlejning af en af ejernes andel i ejendommen.  

  1. Salg af ejendom

Hvad skal der ske, hvis en af en af jer vil at sælge sin andel af ejendommen? Det kan også tænkes, at begge parter gerne vil blive i ejendommen, men grundet uenigheder må en af ejerne købe den anden ejer ud. Hvordan skal dette i så fald løses? 

  1. Fastsættelse af salgsprisen

Uanset om begge ejer eller blot én af ejerne vil sælge ejendommen, kan der opstå uenighed om salgsprisen. Hvordan skal dette i så fald løses og hvordan skal salgsprisen fastsættes? Dette vil være nærmere reguleret i samejeoverenskomsten.

  1. Dødsfald

Hvad skal der ske, hvis en af jer går bort? Skal den anden i så fald have forkøbsret til at købe andelene af dødsboet?

Hos Legal Doc kan I nemt, sikkert og enkelt oprette jeres samejeoverenskomst.

Når I har modtaget samejeoverenskomsten, skal dokumentet blot underskrives af begge ejere, hvorefter dokumentet vil være juridisk bindende.

Samejeoverenskomsten skal således hverken tinglyses, stemples eller underskrives for vitterlighedsvidner.

Samejeoverenskomsten kan dog tinglyses på ejendommen, hvilket kan være en fordel, hvis andre skal have kendskab til at der eksisterer en samejeoverenskomst på ejendommen – men det er som nævnt ikke et gyldighedskrav.

Kom I gang
Jura gjort nemt

Så nemt er det med Legal Doc

Nemt
Nemt
Udfyld spørgeskamaet og modtag dit dokument.
Hurtigt
Hurtigt
Modtag dokument inden 48 timer.
Sikkert
Sikkert
Vi beskytter din persondata.
Billigt
Billigt
Spar penge i forhold til advokat
Tilfredshedsgaranti
- eller pengene tilbage
Personlig service
- af uddannede jurister
Hør mere om os

Hvordan fungerer Legal Doc?

I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkel

Omtale og annoncer

E-pressen
Folketidende
NetJurist