Danmarks bedste online platform for juridiske dokumenter

Har du styr på din samejeoverenskomst?

OPRET FOR 1.295 KR.

BOOK GRATIS RÅDGIVNINGSSAMTALE

#1: Hvad er samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst er en juridiske bindende aftale mellem to personer, der i fællesskab ejer en ejendom.

Aftalen indeholder spillereglerne for det fælles ejerskab, hvilket f.eks. kan være parternes rettigheder og pligter, fremgangsmåden for salg, fremgangsmåden for løsning af potentielle fremtidige stridigheder mv.

En samejeoverenskomst bruges typisk mellem samlevere, men den kan også bruges af søskende, venner mv., der i fællesskab køber en ejendom. Formålet med en samejeoverenskomst er at reducere risiko for potentielle fremtidige konflikter mellem ejerne.

Der eksisterer få lovregler, der regulerer parternes rettigheder og pligter, når de i fællesskab køber en ejendom. Det er derfor vigtigt, at parterne fastsætter deres rettigheder og pligter i en samejeoverenskomst.

Hvis man ikke har reguleret sine rettigheder og pligter i en samejeoverenskomst, kan fremtidige uenigheder mellem ejerne medføre unødvendige stridigheder, opslidende konflikter og større omkostninger, og ikke mindst retssag eller tvangsauktion af ejendommen.

Samejeoverenskomsten kan dermed sikre parterne, at potentielle fremtidige konflikter undgås, da overenskomsten indeholder retningslinjer for, hvordan potentielle fremtidige konflikter skal håndteres og løses.

En samejeoverenskomst indeholder vigtige oplysninger om fælles ejerskab – både mens ejerskabet består, men også når det ophører. En samejeoverenskomst hos Legal Doc indeholder bl.a. følgende:

  1. Fordeling af ejerforholdet

En beskrivelse af, hvordan ejerforholdets størrelse er fordelt mellem ejerne.

  1. Den kontante udbetaling

En beskrivelse af, hvordan den kontante udbetaling er fordelt mellem ejerne. Har man med andre ord betalt lige meget af den kontante udbetaling? Eller har den ene ejer betalt mere end den anden? Dette bør fremgå af samejeoverenskomsten, da man typisk deler overskuddet ligeligt mellem parterne i forbindelse med senere salg af ejendommen.

  1. Udgifter på ejendommen

Hvordan udgifterne på ejendommen skal fordeles mellem ejerne.

  1. Indtægter af ejendommen

Hvordan indtægter af ejendommen skal fordeles mellem ejerne.

  1. Væsentlige beslutninger

Skal der være enighed mellem ejerne, når der skal træffes væsentlige beslutninger vedrørende ejendommen? Det kan f.eks. være beslutning om pantsætning eller udlejning af en af ejernes andel i ejendommen.  

  1. Salg af ejendom

Hvad skal der ske, hvis en af parterne vil at sælge sin andel af ejendommen? Det kan også tænkes, at begge parter gerne vil blive i ejendommen, men grundet uenighed må en af ejerne købe den anden ejer ud. Hvordan skal dette i så fald løses?

  1. Fastsættelse af salgsprisen

Hvordan skal salgsprisen fastsættes? Uanset om begge eller blot én af ejerne vil sælge, kan der opstå uenighed om salgsprisen. Hvordan skal dette i så fald løses?

  1. Dødsfald

Hvad skal der ske, hvis en af ejerne går bort? Skal den anden i så fald have forkøbsret til at købe andelene?

Hos Legal Doc kan man nemt, sikkert og enkelt oprette sin samejeoverenskomst.

Når man har oprettet samejeoverenskomsten, skal dokumentet blot underskrives af begge ejere, hvorefter dokumentet vil være juridisk bindende.

Der gælder således ikke et krav om, at dokumentet skal tinglyses, stemples, underskrives for vitterlighedsvidner eller andet.

Samejeoverenskomsten kan dog tinglyses på ejendommen, hvilket kan være en fordel, hvis andre skal have kendskab til, at der eksisterer en samejeoverenskomst på ejendommen – men det er som nævnt ikke et gyldighedskrav.

KOM I GANG​

1.

Online spørgeskema

2.

Tilret og godkend

3.

Modtage dokument

Legal doc benyttes af mange andre
Hvordan fungerer Legal Doc?
"I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkelt"
Louise Nielsen
Marketing

HAR DU SPØRGSMÅL TIL SAMEJEOVERENSKOMST?

HAR DU SPØRGSMÅL TIL SAMEJEOVERENSKOMST?

OPRET SAMEJEOVERENSKOMST

- NEMT, SIKKERT OG ENKELT

Eksempel på samejeoverenskomst

Samejeoverenskomst
Scroll til toppen

COOKIES

Legal Doc

Det er dit valg

VI benytter egne cookies og cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.

Nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få gode råd om din juriske sikkerhed

+1000 personer har tilmeldt sig nyhedsbrevet

Legal Doc benytter egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.