Gift uden børn

Gift uden børn

HVAD GÆLDER FOR JER, HVIS I IKKE HAR ET TESTAMENTE?

Er du gift og har du ingen børn med din ægtefælle, gælder følgende arverækkefølge:

  • Ægtefælle (100%)
  • Forældre (hvis din ægtefælle og børn eller børnebørn ikke er i live)
  • Søskende eller deres børn, dvs. din niecer, nevøer, osv. (hvis dine forældre ikke er i live)
  • Bedsteforældre (hvis hverken dine forældre, søskende, niecer, nevøer, osv. ikke er i live)
  • Den danske statskasse

Den længstlevende ægtefælle arver således automatisk efter den førstafdøde ægtefælle. Når den længstlevende går bort, bliver arven fordelt efter arvelovens regler om svogerskabsarv, hvilket indebærer, at ægtefællernes forældre arver halvdelen hver. Arven efter den længstlevende bliver dermed fordelt således, at 50% af arven går til den førstafdødes slægtsarvinger og 50% til den længstlevendes slægtsarvinger.

Vær opmærksom på, at kusiner og fætre arver ikke, medmindre der er oprettet et testamente, hvor de bliver begunstiget.

HVORFOR KAN ET TESTAMENTE VÆRE EN FORDEL?

Fordele i forhold til en forening eller person uden for familien

Hvis du foretrækker en anden fordeling, end den, som arveloven tilbyder, kan du frit oprette et testamente. Du kan (med respekt for reglerne om tvangsarven) gøre bl.a. følgende:

  1. Begunstige hvem som helst:Du kan begunstige en hvilken som helst person. Det kan nogen som du har en særlig tilknytning til f.eks. en nær ven. Det har ingen betydning, om den begunstigede er et familiemedlem eller ej.
  2. Sum- eller genstandslegatar: Dukan også indsætte en sumlegatar eller genstandslegatar i testamentet, hvilket indebærer, at personen modtager enten en nærmere angivet pengesum (sumlegatar) eller en genstand (genstandslegatar).
  3. Særeje:Du kan også gøre arven til den begunstigedes særeje, hvilket indebærer, at arven ikke deles med modtagerens ægtefælle ved skilsmisse.
  4. Begrænsninger i testationsretten: Nu hvor du er gift, skal du især være opmærksom på arvelovens regler om tvangsarv, som indebærer, at du ikke kan administrere over hele arven, da 1/4 af arven skal tilfalde ægtefællen og børnene, men du kan frit testere over den resterende 3/4 af din formue.

Undgå reglerne om svogerskabsarv

Når den længstlevende ægtefælle går bort, bliver arven fordelt efter arvelovens regler om svogerskabsarv. Hvis du vil fravælge dette, skal det gøres i et testamente, hvor du således tager stilling til, hvordan arven skal fordeles, når den længstlevende går bort.

Kom I gang