Single uden børn

Single uden børn

HVAD GÆLDER FOR DIG, HVIS DU IKKE HAR ET TESTAMENTE?

Er du enlig og har du ingen børn, gælder følgende arverækkefølge:

  • Forældre
  • Søskende eller deres børn, dvs. din niecer, nevøer, osv. (hvis dine forældre ikke er i live)
  • Bedsteforældre (hvis hverken dine forældre, søskende, niecer, nevøer, osv. ikke er i live)
  • Den danske statskasse

Vær opmærksom på, at kusiner og fætre arver ikke, medmindre du opretter et testamente, hvor de bliver begunstiget.

HVORFOR KAN ET TESTAMENTE VÆRE EN FORDEL?

Hvis du foretrækker en anden fordeling, end den, som arveloven tilbyder, kan du frit oprette et testamente. Du kan bl.a.:

  1. Begunstige hvem som helst:Du kan begunstige en hvilken som helst person eller en forening. Det har i den forbindelse ingen betydning, om den begunstigede person er et familiemedlem eller ej. Da du er single uden børn, skal du heller ikke tage hensyn til tvangsarv – du har dermed 100% testationskompetence, hvilket indebærer, at du frit kan administrere over hele din formue.
  2. Sum- eller genstandslegatar: Dukan også indsætte en sumlegatar eller genstandslegatar i testamentet, hvilket indebærer, at personen modtager enten en nærmere angivet pengesum (sumlegatar) eller en genstand (genstandslegatar).
  3. Særeje:Du kan også bestemme om arven skal være den begunstigedes særeje, hvilket indebærer, at arven ikke deles med modtagerens ægtefælle ved skilsmisse
Kom I gang