Samlevende uden børn

Samlevende uden børn

HVAD GÆLDER FOR JER, HVIS I IKKE HAR ET TESTAMENTE

Lever du i et ugift samlivsforhold og har du ingen børn, gælder følgende arverækkefølge:

 • Forældre
 • Søskende eller deres børn, dvs. dine niecer, nevøer, osv. (hvis dine forældre ikke er i live)
 • Bedsteforældre (hvis hverken dine forældre, søskende, niecer, nevøer, osv. ikke er i live)
 • Den danske statskasse

Vær opmærksom på at der ikke er automatisk arveret mellem ugifte samlevende. Det gælder uanset, hvor længe I har boet sammen – mange tror nemlig, at man arver hinanden, når man har boet sammen i blot 2 år, hvilket (desværre) ikke korrekt. Din samlever arver med andre ord aldrig, medmindre der har oprettet et testamente.

HVORFOR KAN ET TESTAMENTE VÆRE EN FORDEL?

 1. Fordele i forhold til partneren

Den længstlevende arver ikke efter den først afdøde. Vi anbefaler derfor, at du opretter et testamente (et udvidet samlevertestamente). Hvis der ikke har et testamente, hvor I tilgodeser hinanden, går hele arven automatisk til forældrene, når én af jer går bort. 

 1. Fordele i forhold til en forening eller person uden for familien

Hvis du foretrækker en anden fordeling, kan du også frit oprette et testamente. Du kan  gøre bl.a. følgende:

 1. Begunstige hvem som helst:Du kan begunstige en hvilken som helst person. Det kan eksempelvis være en person, som du har en særlig tilknytning til eksempelvis en nær ven. Det har i den forbindelse ingen betydning, om den begunstigede er et familiemedlem eller ej.
 2. Sum- eller genstandslegatar: Dukan også indsætte en sumlegatar eller genstandslegatar i testamentet, hvilket indebærer, at personen modtager enten en nærmere angivet pengesum (sumlegatar) eller en genstand (genstandslegatar).
 3. Særeje:Du kan også bestemme om arven skal være begunstigedes særeje, hvilket indebærer, at arven ikke deles med modtagerens ægtefælle ved skilsmisse.
 4. Begrænsninger i testationsretten: Da du ikke børn, skal du ikke være opmærksom på arvelovens regler om tvangsarv, som indebærer, at du ikke kan administrere over hele arven. Du kan således administrere over hele din arv. 
 5. Sikring af førstafdødes familie (nu hvor der ikke er børn)

Vær opmærksom på, at den førstafdødes familie ikke arver noget, når den længstlevende samlever går bort. Er der ikke taget stilling til dette i testamentet, vil den længstlevendes – og ikke den førstafdødes – familiemedlemmer arve alt, når arven skal deles efter den længstlevende.

Med et udvidet samlevertestamente kan I allerede i dag påvirke bodelingen efter den længstlevende. Således kan I beslutte, at arvelovens regler om svogerskabsarv skal finde anvendelse, når den længstlevende samlever går bort. Et testamente kan dermed give sikkerhed for, at det ikke bliver tilfældigt, hvis’ familiemedlemmer der arver, når den længstlevende samlever går bort.

Kom I gang