Ugifte samlevende uden børn

HVAD GÆLDER FOR JER, HVIS I IKKE HAR ET TESTAMENTE

Er man ugifte samlevende og har man ingen børn, gælder følgende arverækkefølge:

  • Forældre
  • Søskende eller deres børn, dvs. din niecer, nevøer, osv. (hvis dine forældre ikke er i live)
  • Bedsteforældre (hvis hverken dine forældre, søskende, niecer, nevøer, osv. ikke er i live)
  • Den danske statskasse

Vær opmærksom på, at der ikke er automatisk arveret mellem samlevere, hvis man lever i et papirløst ægteskab. Det gælder uanset, hvor længe man har boet sammen – mange tror nemlig, at man arver hinanden, når man har boet sammen i blot 2 år, hvilket (desværre) ikke korrekt. Din samlever arver med andre ord aldrig, medmindre man har oprettet et testamente.

HVORFOR KAN ET TESTAMENTE VÆRE EN FORDEL FOR DIG?

1. Fordele i forhold til partneren

Arvelovens udgangspunkt er, at der ikke er en automatisk arveret for ugifte samlevende, når én af parterne i parforholdet går bort.

Vi anbefaler derfor, at man opretter et testamente (et udvidet samlevertestamente). Hvis man ikke har et testamente, hvor man tilgodeser hinanden, går hele arven automatisk til børnene, når én af parterne i parforholdet går bort.

Vær opmærksom på arvelovens regler om tvangsarv, som indebærer, at man ikke kan administrere over hele arven, da 1/4 af arven skal tilfalde børnene.

2. Fordele i forhold til en forening eller person uden for familien

Hvis man ønsker en anden fordeling, end den som arveloven tilbyder, kan man også frit oprette et testamente. Man kan således (med respekt for reglerne om tvangsarv i arveloven) gøre bl.a. følgende:

  1. Begunstige hvem som helst: Man kan begunstige en hvilken som helst person. Det kan eksempelvis være en person, som man har en særlig tilknytning til, eksempelvis en nær ven. Det har i den forbindelse ingen betydning, om den begunstigede er et familiemedlem eller ej.
  2. Sum- eller genstandslegatar: Man kan også indsætte en sumlegatar eller genstandslegatar i testamentet, hvilket indebærer, at den indsatte person modtager enten en nærmere angivet pengesum (sumlegatar) eller en bestemt angiven genstand.
  3. Særeje: Man kan også bestemme, at arven skal være begunstigedes særeje, således at arven ikke deles med modtagerens ægtefælle ved en skilsmisse.
  4. Begrænsninger i testationsretten: Er man gift og har børn, skal man især være opmærksom på arvelovens regler om tvangsarv, som indebærer, at man ikke kan administrere over hele arven, da 1/4 af arven skal tilfalde ægtefællen og børnene, men man kan frit testere over resterende 3/4 af sin formue.

3. Sikring af førstafdødes familie (nu hvor der ikke er børn)

Vær opmærksom på, at den førstafdødes familie ikke arver noget, når den længstlevende samlever går bort. Med et udvidet samlevertestamente kan man allerede i dag påvirke bodelingen efter den længstlevende.

Er der ikke taget stilling til dette i testamentet, vil den længstlevendes – og ikke den førstafdødes – familiemedlemmer arve alt, når arven skal deles efter den længstlevende.

Således kan man allerede i dag beslutte, at arvelovens regler om svogerskabsarv skal finde anvendelse, når den længstlevende samlever går bort. Et testamente kan dermed give sikkerhed for, at det ikke bliver tilfældigt, hvis’ familiemedlemmer der arver, når den længstlevende samlever går bort.

Sådan kommer du i gang

1.

Online spørgeskema

2.

Tilret og godkend

3.

Modtage dokument

"Juridiske eksperter opretter dit testamente"
Louise Nielsen
Marketing

Har du spørgsmål?

Scroll til toppen

Angiv din civilstatus

COOKIES

Legal Doc

Det er dit valg

VI benytter egne cookies og cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.

Nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få gode råd om din juriske sikkerhed

+1000 personer har tilmeldt sig nyhedsbrevet

Legal Doc benytter egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.