Handelspolitik

1. INDLEDNING

Nærværende handelsvilkårene indeholder bl.a. de vilkår, der gælder for aftalen mellem Legal Doc og Kunden, samt praktiske anvisninger vedrørende betaling, levering, fortrydelsesret, ansvar, forsikring, mv., vedrørende de produkter, Kunden kan købe på Platformen (hjemmesiden).

2. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN

Legal Doc

Højbro Plads 10

1200 København K

MAIL: [email protected]

CVR-nummer: 40388524

Har Kunden spørgsmål til handelsvilkårene, eller øvrige spørgsmål, kan Kunden altid rette henvendelse til os på ovenstående kontaktinformation.

3. PRIS OG BETALING

Legal Dac modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online, Visa Electron, Paypal, og ApplePay.

Legal Doc benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol, hvilket indebærer, at Kundens data bruges sikkert og kan ikke læses af andre udefrakommende.

De til enhver tid gældende priser fremgår af Platformen, og er angivet danske kroner (DKK). Priserne kan indhentes HER.

Alle beløb er angivet inklusive moms.

Når Kunden køber et produkt på Platformen, vil betaling blive trukket på Kundens konto, når vi påbegynder leveringen af produktet, medmindre andet er aftalt eller fremgår af Kundens ordre. Leveringen af produktet påbegynder dermed efter Kunden har accepteret tilbuddet, herunder prisen, samt gennemført betalingen herfor.

4. KVITTERING

Efter betalingen er gennemført, modtager Kunden altid en kvittering/faktura og ordrebekræftelse, hvori Kunden kan identificere den enkelte betaling ved hjælp af oplysninger om datoen for transaktionen, betalingsmodtageren og transaktionsbeløbet.

5. LEVERING

Kunden modtager produktet senest 48 timer efter Kunden på en fyldestgørende vis har besvaret spørgsmålene i det interaktivspørgeskema, eller efter Kunden på en fyldestgørende vis telefonisk har besvaret spørgsmålene til oprettelse af produktet. Kunden modtager produktet via e-boks, forudsat Legal Doc ikke oplever tekniske udfordringer med levering af Produktet via e-boks. Såfremt Produktet grundet tekniske udfordringer ikke kan leveres via e-boks, kan produktet leveres digitalt via e-mail i det omfang dette sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende persondataregler (persondataforordning). Alternativt kan produktet leveres via fysisk post. 

6. FORTRYDELSESRET

Legal Doc giver ikke fortrydelsesret på produkter (juridiske dokumenter) købt på Platformen, idet Legal Doc leverer produkter af sådan art, at der henhold til forbrugeraftalelove ikke gives returret. Der henvises til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3. I henhold til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3, har forbrugeren ikke fortrydelsesret ved levering af produkter, i) som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller ii) når produktet har fået et tydeligt personligt præg. Legal Doc tilbyder produkter (juridiske dokumenter), der bliver udarbejdet efter forbrugerens specifikationer og anvisninger, og produktet (det juridiske dokument) får tillige et personligt præg. De produkter (juridiske dokumenter), som Legal Doc tilbyder på Platformen, falder dermed ind under den kategori af produkter, som, i henhold til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3, ikke gives fortrydelsesret for.

7. UDDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND

De ansatte i Legal Doc, som yder den juridiske rådgivning, og udarbejder af de produkter, der tilbydes på Platformen, har alle en uddannelsesmæssig baggrund som cand.jur. fra et dansk universitet. Legal Doc beskæftiger herudover stud.jur. samt ansatte med en ikke juridisk baggrund til en række administrative arbejdsopgaver.

8. ANSVAR & FORSIKRING

Legal Doc er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, herunder Lov om Juridisk Rådgivning. Legal Doc er således ansvarlig for indholdet og korrekthed af de produkter, der tilbydes på Platformen.

Legal Doc er ikke ansvarsforsikret.

Indholdet på Platformen udgør juridisk rådgivning, hvilket indbefatter tekst vedrørende testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter, samejeoverenskomster, gavebrev, gældsbreve, samt de øvrige produkter, der tilbydes på Platformen. Legal Doc er ansvarlig for indholdet i Platformen efter lov om juridisk rådgivning. Legal Doc tager forbehold for mindre trykfejl i indholdet af Platformen.

Alt kontakt, herunder informationsudveksling, mellem Legal Doc og Kunden er ikke juridisk rådgivning af nogen art, herunder i den betydning, som det fremgår af lov om juridisk rådgivning, og information, der udveksles mellem Legal Doc og Kunden i den forbindelse, er derfor ikke omfattet af Lov om Juridisk Rådgivning. 

Legal Doc er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til mistet fortjeneste eller avance for Kunden. Legal Doc er i den forbindelse ikke ansvarlig for tab der skyldes ikke korrekt anvendelsen af de produkter, der tilbydes på Platformen.

Legal Doc er heller ansvarlig for tab, der skyldes nedbrud eller anden form for afbrydelser i Platformen, herunder men ikke begrænset til nedbrud i Legal Docs systemer eller nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk i Platformen eller systemet, herunder fysisk eller digitalt hærværk i form af computervirus eller hacking. Legal Doc er i den forbindelse ikke ansvarlig for tab, der skyldes tab af Kundens data, misbrug af Kundens personoplysninger mv., der skyldes hærværk i Platformen eller systemet i øvrigt. Legal Doc er ikke ansvarlig for tab der skyldes andre forhold, der er uden for Legal Docs kontrol.

Legal Doc er ikke ansvarlig for tredjemands fejl når Platformen indeholder en henvisning eller et link til tredjemands hjemmeside.

9. Privatlivspolitik og fortrolighed

Alle oplysninger om Kunden bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning herom, herunder lov om juridisk rådgivning, persondataforordning, lov om behandling af personoplysninger, samt reglerne om god skik for juridisk rådgivning. Alle ansatte i Legal Doc er underlagt tavshedspligt.

Læs mere om vores persondatapolitik, herunder hvordan vi behandler personoplysninger, cookie, logstatistik, HER

12. KLAGEMULIGHEDER

Klager over produkter købt på Platformen kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens

Center for klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Kunden kan klage via linket: www.forbrug.dk

For EU-borgere skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform

Hvis Kunden har bopæl i et andet EU-land, kan Kunden bruge EU-kommissionens online klageportal i forbindelse med indgivelse af en klage

EU Kommissionens online klageplatform via linket: www.ec.europa.eu/odr

13. LOVVALG OG VÆRNETING

Tvister mellem parterne, der udspringer af aftalen mellem Legal Doc og Kunden, handelsbetingelserne, eller indholdet af Platformen, skal afgøres efter dansk ret, herunder skal dansk rets almindelige fortolkningsprincipper og bevisregler finde anvendelse, og skal indbringes for Københavns byret.

14. Ændring i vores handelspolitik

Vores handelspolitik er senest opdateret d. 21. november 2019, og opdateres løbende. Når vi opdaterer vores handelspolitik, vil datoen for den senest opdatering også blive ændret.

Scroll til toppen

COOKIES

Legal Doc

Det er dit valg

VI benytter egne cookies og cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.

Legal Doc benytter egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.