Vi hjælper med Udbud hos Legal Doc

VI har stor erfaring med rådgivningen inden for udbudsret. Vi hjælper med udbudsstrategier, og udbuds- og kontraktgrundlag og meget mere.

+ 45 22462303
Udbud

Udbudsrådgivning til SMV'er

Vi stor erfaring med rådgivningen inden for udbudsret og offentlig regulering.  Vi har bl.a. beskæftiget os med udbudssager ved Klagenævnet for Udbud. Vi har derfor et unikt indblik i de forskellige processer og aspekter, der forbundet med et udbud og indgåelse af offentlige kontrakter.

Baggrund rådgivningen

 • Stor erfaring med rådgivning inden for udbudsret og offentlig regulering.
 • Fokus på udbudsprocessen og hvordan den gennemføres, herunder om der er fejl og mangler i udbudsmaterialet, udvælgelse, tildeling, evaluering mv.
 • En unik forståelse for udbudsjuraen og de kommercielle forhold.

Vores hjælper med

 • Tilrettelæggelse af udbudsstrategier, og udbuds- og kontraktgrundlag.
 • Opfyldelse af egnethedskrav, herunder ESPD.
 • Dynamiske indkøbscentrale og rammeaftaler.
 • Udarbejdelse af tilbudslister.
 • Konditionsmæssighed, tilbudsoptimering og kvalitetssikring i henhold til konkrete tildelingskriterier.
 • Lovligheden af evalueringsmetoder.
 • Offentlighedsloven (aktindsigt).

Vores hjælper også med

 • Førelse af sager Klagenævnet for Udbud, domstolene samt EU-domstolen.
 • Horisontale samarbejder.
 • Vertikale in-house leverancer.
 • Tærskelværdier og blandede kontrakter.
 • Inhabilitet og markedsdialog.
 • Udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber.
 • Elektroniske auktioner og kataloger.
 • Fællesudbud og indkøbscentraler.
Kom I gang
Hør mere om os

Hvordan fungerer Legal Doc?

I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkel

Tilfredshedsgaranti
- eller pengene tilbage
Personlig service
- af uddannede jurister
Erhverv

Rådgivning

Vi hjælper med at skabe overblik over din situation med en gratis rådgivningssamtale.

Udbud. Kontrakter. Erstatning. Selskaber.

Udbud
Fokus på udbudsprocessen og meget mere.
Erstatning
Vi undersøger erstatningsgrundlaget.
Kontrakter
Vi hjælper med alle typer kontrakter.
Selskaber
Vi bistår med administration af dit selskab.

Omtale og annoncer

E-pressen
Folketidende
NetJurist
Billigere end advokaten

Kvalitet og målrettet ydelser

- uden at det skal koste spidsen af en jetjager.

Traditionelt

Advokaten

Bekosteligt

100% digitalt
Fortrydelsesret
Dyrt
Vores platform

Legal Doc

Tilfredshedsgaranti

100% digitalt
Fotrydelsesret
Dyrt